Tjänster

Bilder och animationer är mycket enkla för oss människor att både bearbeta och uppfatta. Därmed blir de starkt kvar i våra tankar och fungerar som ett utmärkt sätt att nå ens målgrupp. Tillsammans med sakkunniga experter producerar vi hos Förklaringsvideo.se din animationsvideo som kort och koncist förklarar din idé eller produkt.
Vi erbjuder flera olika stilar som noggrannare presenteras nedan.

WHITEBOARD VIDEO

Whiteboard / Premium Whiteboard

Whiteboard

Genom våra unika Whiteboard videos kan man enkelt framföra sitt budskap på ett klart och tydligt sätt. Videon består huvudsakligen av handskissade bilder samt handskriven text men kan även vid behov innehålla korta animationer. Whiteboard stilen är perfekt för snabb och stilren kommunikation av ditt budskap.

  • Kontakta oss gällande pris

Whiteboard Premium

Premium Whiteboard är en mer detaljerad variant av vår Whiteboard stil. Premium stilen innehåller mer komplexa animationer med mer liv och rörelse hos både figurerna och i bakgrunden. Detta betyder att karaktärerna i videon i högre grad kan samspela med sin omgivning. Premium Whiteboard stilen liknar mer traditionella animerade videor, men produktionstiden är betydligt kortare.

  • Kontakta oss gällande pris

2D-ANIMATION

2D-Animation / Premium 2D-Animation / Ultimate 2D-Animation

2D-Animation

Våra 2D-animationer ger dig friheten att glömma restriktionerna i Whiteboard stilen och vara mer kreativ med din idé. Till skillnad från Whiteboard stilen, kan man inte se den skissande handen i 2D-animationerna. 2D-Animations stilen är ett utmärkt val då man vill ha snabb produktionstid och mer innehåll i videon.

  • Kontakta oss gällande pris

Premium 2D-Animation

Genom att välja Premium 2D-stilen, skapar vi en egen unik stil för din video. Denna stil innehåller allt mer detaljer och mer komplicerade animationer. Premium 2D-stilen möjliggör animation av mer komplexa processer och invecklade teman. Mer djup och detalj i videon gör ett större intryck på tittaren samt gör att din idé och vision bättre når målgruppen.

  • Kontakta oss gällande pris

Ultimate 2D-Animation

Ultimate 2D-stilen ger dig ännu mer möjligheter och kan jämföras med nivån av animerade filmer. Denna stil rekommenderas ifall önskemålet är att producera en marknadsföringsvideo av toppklass. Med Ultimate 2D-stilens otroliga animationer och imponerande effekter väcker du definitivt intresse hos din målgrupp!

  • Kontakta oss gällande pris

Vad ingår i tjänsten?