Fem vanliga fel i förklaringsvideor

 

I dagsläget använder vart och vartannat företag företagsvideor eller så kallade förklaringsvideor. En video innebär dock inte ökad försäljning eller mer trafik på hemsidor per automatik. Det krävs en kalkylerad tillvägagång och ett starkt kunnande för att nå lyckade resultat. Att göra en video är inte billigt och det är svårt att ändra på saker i efterhand. Det är därför extremt viktigt att videor görs med omtanke. Vi märker att kunder ofta är benägna att göra samma misstag, från vilka vi har kunnat nå lärdom. Vi presenterar er de fem vanligaste felen i förklaringsvideor.

 

Strategie1. Budskapet når inte fram

Målgruppen bör känna att de blir tilltalade då de ser videon. Vilket problem löser ni för dem? Prata direkt med den tänkta kunden, exempelvis med hjälp av en karaktär som de kan känna igen ur sina egna liv. Var konkreta angående kundens problem och visa hur och varför ni klarar av att lösa det.

 

 

 

Erklärungsvideos: hilfreiche Tipps

2. För många avancerade termer

I våra arbetsliv vill vi ofta använda tekniska och avancerade termer. På så sätt ger vi en bild av oss själva som kunniga inför våra kunder. Det är viktigt att kunden vet att ni är proffs på det ni gör, men ni bör se upp med att använda för många avancerade ord som kunden inte nödvändigtvis förstår. Videon förlorar mening om den tänkta åskådaren har svårt att hänga med. Använd istället ett språk som klart visar att ni experter, men ändå går att förstå. På så sätt når ni en större mängd åskådare.

 

 

 

Handlung3. Videon är tråkig

Se till att er video är spännande och att storyn har en röd tråd. Ofta tappar åskådare intresse inom tio sekunder eftersom inget händer och det är svårt att hänga med. En dynamisk och tilltalande inledning är viktig. Efter det kan problemet och dess lösning presenteras så koncist som möjligt. Videon bör ha ett lyckligt slut där man visar hur er produkt eller tjänst gjorde en kund nöjd och glad.

 

 

 

Emotionen4. Man visar inga och väcker därmed inga känslor

De flesta av våra beslut fattas på emotionella grunder. En video må innehålla all nödvändig information och fakta, men om den inte lyckas beröra tittaren känslomässigt finns risken att den glöms bort redan nästa dag eller till och med att den inte ses till slut. 

 

 

 

 

Aufforderung5. Man uppmanar inte kunden att agera

I slutet av en video bör man berätta för kunden vad nästa steg är. Var konkreta då ni berättar vad ni vill att kunden skall göra. ”Besök vår hemsida eller vår nätbutik”, ”Beställ produkten här”, ”Kontakta oss med denna blankett” eller ”Ring och boka tid redan idag”. 

 

 

 

 

Utöver dessa fem punkter finns det naturligtvis flera andra faktorer som påverkar om en video blir lyckad eller inte. På Förklaringsvideo.se börjar vi produktionsprocessen av en video genom att sända kunden ett frågeformulär. Det detaljerade formuläret är upplagt så att vi med hjälp av svaren får full förståelse över vad det är kunden vill åstadkomma med en förklaringsvideo. Först skapar vi en story (som med samma är manuset för berättarrösten) i samarbete med kunden. Då kunden är nöjd, går vi vidare och börjar jobba på bildmanuset. Efter att vi filat på bildmanuset med kunden, väcker vi till slut det till liv och som slutresultat får kunden precis den video de önskat. Vi ber er kontakta oss per e-mail eller telefon om ni har några frågor. Vi står mer än gärna er till tjänst.