FAQ

Dessa är de vanligaste frågorna. Klicka “Play GIF” för att se svaren.

Hur lång bör min video vara?

Hur lång bör min video vara?

Vi strävar efter att presentera all nödvändig information så kort och koncist som möjligt (30–120 sekunder). Ofta innebär det att den slutliga videon inte innehåller precis all den information ni har på hjärtat. Detta med avsikt. Videons syfte är att förse åskådaren med en mängd information som väcker intresse och får denne att vilja ta nästa steg, exempelvis att be om mer information, skicka en anmälan för en provbeställning o.s.v.

Hur länge tar det att göra en förklaringsvideo?

Hur länge tar det att göra en förklaringsvideo?

Produktionen av en förklaringsvideo tar i regel ungefär 15–20 arbetsdagar. Det kan dock räcka längre, alternativt gå fortare. Avgörande är hur snabbt vi får feedback av kunden och hur många korrigeringsomgångar av videon som krävs.

Hur fungerar feedbacken och korrigeringarna?

Hur fungerar feedbacken och korrigeringarna?

Att göra en förklaringsvideo kräver en laginsats och det är samarbetet mellan oss och kunden som är nyckeln till framgång. Ni har vid varje steg inom processen flera tillfällen då ni kan ge oss feedback och be om korrigeringar. Videon är färdig först när ni är fullständigt nöjda.

Måste vi själva stå för videons story och koncept?

Måste vi själva stå för videons story och koncept?

Nej, vi erbjuder full service. Koncept, story och grafiskt förverkligande – vi gör allting! Vi börjar produktionsprocessen med att skicka er ett frågeformulär med 13 punkter. Utgående från era svar, skapar vi ett första utkast av storyn.

Vad händer om vi inte gillar storyn?

Vad händer om vi inte gillar storyn?

Det är inte något problem. Berätta för oss vad ni tyckte att var bra och vad ni tyckte att inte var det. Efter er feedback gör vi korrigeringar i storyn eller skapar en helt ny story. Korrigeringarna innebär aldrig några extra kostnader för er, de tillhör den service vi erbjuder.

Hur börjar produktionen av en video?

Hur börjar produktionen av en video?

Först får ni en orderbekräftelse där den beställda videon och beställda tjänster specificeras. Med orderbekräftelsen skickar vi även ett frågeformulär. Med svaren ni ger på formulärets frågor får vi all den information vi behöver för att påbörja processen av att skapa er video.

Hur ser en normal process ut?

Hur ser en normal process ut?

Vår innovativa process består av fyra steg:

– Inledande genomgång

– Story

– Bildmanus

– Animering

Vilka är era betalningsvillkor?

Vilka är era betalningsvillkor?

I början av projektet debiterar vi 30% av kontraktets totala värde. De resterande 70% debiteras först efter att ni har tagit emot den slutliga versionen av förklaringsvideon och inga korrigeringar längre krävs.

Är en förklaringsvideo lämplig för mitt ämnesområde?

Är en förklaringsvideo lämplig för mitt ämnesområde?

Förstås! Våra förklaringsvideor lämpar sig för alla olika ämnen, målgrupper och kulturområden. Vår framgång står som bevis: sedan vi kom på marknaden år 2013 har vi producerat tusentals videor på fler än 25 olika språk. Koncerner, små och medelstora företag, skolor och universitet, institutioner och televisionsstationer – hundratals företag förlitar sig på oss vad gäller både intern och extern företagskommunikation. Tack vare deras rekommendationer växer vår verksamhet för var dag som går.

Varför behöver jag en förklaringsvideo?

Varför behöver jag en förklaringsvideo?

Världen vi lever i förändras allt fortare, mängden tid är allt mer begränsad och processer blir mer komplicerade. Alla har tid för något som tar två minuter, men få har överloppstid för saker som räcker 20 minuter. Därför finns det ett behov av att sprida information så kort och koncist som möjligt. Diverse anvisningar och instruktioner, anställdas skolningar, reklam o.s.v. – vi bemöter och finner lösningar på olika slags utmaningar varje dag.

Har jag full nyttjanderätt av min förklaringsvideo?

Har jag full nyttjanderätt av min förklaringsvideo?

Ja, praktiskt taget har ni det. Ni är berättigade att visa videon på er hemsida, i sociala media, på mässor, visningar o.s.v. Rätten att visa videon i TV eller på bio ingår dock inte i priset. Om ni önskar visa videon i TV eller på bio, måste ett arvode betalas åt personen som agerat som berättarröst. Vi räknar gärna vad dessa kostnader blir ifall ni så önskar. Kostnaderna varierar beroende på vilket land och vad för typ av sändning det är frågan om.

Fler frågor?