Datasäkerhetspolicy

1. ALLMÄNT

1.1 Vad är personliga data?
Personliga data är information som kan avslöja en användares identitet. Vi opererar enligt principen att undvika samling av personliga data i mån av möjlighet.

1.2 Hantering av personliga data
Personliga data används enbart för inrättandet av kontrakt och för genomförandet av kontraktets innehåll (Art. 6 I p. 1 b GDPR). I övrigt behandlas personliga data endast om vi fått ditt tillåtande (Art. 6 I p. 1 b GDPR). Personliga data överlåtes åt eventuella fraktföretag endast i ändamål av att genomföra innehåll av ett kontrakt. Vi ger aldrig över personliga data till tredje parter utan tillåtande. För att behandla betalningar skickas nödvändiga betalningsdata till valt kreditinstitut och till den valda givaren av betalningsservice. Behandling av era personliga data uträttas endast inom EU-området om annat ej nämns.

1.3 Användardata
När du besöker vår webbplats samlas allmän teknisk information: IP-adressen, klockslag, besökets varaktighet, typ av webbläsare och vid behov information om webbplatsen från vilken du kommit till vår webbplats. Dessa användardata lagras av tekniska skäl i en logg-fil och kan användas för statistiska ändamål. Era personliga data kopplas aldrig samman med era användardata.

1.4 Registreringsdata
För användning av alla våra funktioner krävs registrering på vår hemsida. Registreringsdata anges med eget ansvar och används för syftet du anger (6 §: n 1 a GDPR).

1.5 Lagring av data
Vi sparar era personliga data efter avsedd användning endast den tid som lagen kräver (Skattelagstiftning).

2. DINA RÄTTIGHETER

2.1 Information om användning av data
Du kan be oss om information angående vårt användande av era personliga data enligt artikel 15 av GDPR.

2.2. Rättighet till rättelse
Du har rättighet att korrigera eventuella felaktiga data och att be oss komplettera ofullständiga personliga data enligt artikel 16 av GDPR.

2.3 Rättighet att be om att personliga data raderas
Du har rättighet att kräva att era personliga data raderas omedelbart, särskilt om något av följande skäl gäller:
• Personliga data är inte längre nödvändiga för syftet för vilket de samlades in.
• Ni tar tillbaka ert samtycke för att låta oss behandla era personliga data och inget annan rättslig grund finns för att vi skall behöva handha era personliga data.
• Era personliga data har behandlats olagligt.
Du har inte rättighet att be oss radera era personliga data om vi enligt lag kräves erhålla dem.

2.4 Rättighet att begränsa behandling av data
Du har rättighet att begära att vi begränsar behandlingen av dina personliga data om du bestrider deras uppriktighet.

2.5 Rättighet till dataöverförbarhet
Du har rättighet att få de personliga uppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format och du har rätt att överföra data till en annan person utan hinder från oss, förutsatt att behandlingen är baserad på tillstånd eller kontrakt, och att bearbetning från vår sida sker med automatiserade rutiner.

2.6 Ångerrätt
Om behandlingen av dina personliga data är baserat på ert samtycke har ni rätt att återkalla ert samtycke när som helst.

2.7 Allmänt om rättigheten att överklaga
Det är kostnadsfritt att värna de ovannämnda rättigheterna. Du kan kontakta den ansvariga övervakningsmyndigheten eller den statliga dataombudsmannens byrå vid behov av klagan.

3. DATASÄKERHET

3.1 Skydd av data
All data inom vår webbplats skyddas med tekniska och organisatoriska åtgärder mot stöld, förstörelse, modifiering och spridning.

3.2 Sessioner och cookies
Vi kan nyttja cookies eller serversidans sessioner inom vår webbplats för att smala in och lagra data. Cookies är filer som automatiskt laddas ner på hårddisken utav webbplatsen och därmed kan datorn identifieras nästa gång ett besök på webbplatsen görs. På så vis kan användningen av webbplatsen anpassas till besökaren. Vissa cookies som använts raderas vid slutet av en session. Dessa är de så kallade sessionscookies. Andra cookies kvarstår på din enhet och tillåter din webbläsare att igenkännas senare på vår hemsida. Du kan ställa in din webbläsare så att du får meddelande om cookies, och bestämmer om du vill acceptera dem eller allmänt utesluta dem. Observera att du inte kommer att få tillgång till vissa funktioner på vår webbplats om cookies är inaktiverade. Vi ser till att personliga data inte överförs från sessioner eller och att cookies endast används då det är tekniskt nödvändigt för webbplatsen (artikel 6 I s. 1 f GDPR).

4. NYHETSBREV
Om du beställer vårt nyhetsbrev använder vi dina data för att skicka er regelbundna nyhetsbrev. Du kan sluta ta emot nyhetsbrev när som helst. Detta kan göras genom att antingen skriva till oss eller med hjälp av en länk i nyhetsbrevet.

5. KOMMENTARER
Om ni använder kommentarfunktionen på vår webbplats sparas förutom kommentarerna även det valda användarnamnet och tillfälligt även IP-adressen. Detta görs för att vi ska kunna skydda våra rättigheter i fall av olagliga innehåll.

6. TJÄNSTER AV TREDJE PARTER

6.1 Google Analytics
Vi använder Google Analytics på vår webbplats, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) som samlar in och lagrar data för att skapa krypterade användarnamn och profiler. Användarprofilerna används för att utvärdera besökares beteende på vår webbplats. Google Analytics använder så kallade cookies, små textfiler som lagras på datorn och låter analysera användningen av webbplatsen. Information om användningen av den vår webbplats skickas vanligtvis till, och även lagras i USA hos Google. Om IP-anonymisering aktiveras för vår webbplats kommer din IP-adress att avkortas av Google inom en medlemsstat i den Europeiska unionen. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Per uppdrag av oss, använder Google denna information för att utvärdera er användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen från din webbläsare som överförs av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Användarprofiler som hanteras under pseudonym kombineras inte med personliga data utan explicit och separat tillstånd från användaren (artikel 6 I s. 1f GDPR). Du kan förhindra att cookies lagras via inställning av din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla webbplatsens funktioner. Du kan även förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookies och kopplas till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa data av Google genom att öppna följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv) för att hämta och installera webbläsarpluggen som finns tillgänglig där.
Googles sekretesspolicy: http://www.google.se/intl/se/policies/privacy/.
Läs mer om användarvillkor och sekretess: http://www.google.com/analytics/terms/se.html eller https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv. Vi vill betona Google Analytics-koden “anonymizeIp” använts inom vår webbplats för att säkerställa anonym samling av IP-adresser (IP-maskering).

6.2 Sociala Media-länkar
Vi har våra egna sociala media-webbplatser hos tredje parter som kan nås via länkar från vår webbplats. Genom att använda dessa länkar kan du besöka respektive tredjepartsleverantörers webbplatser (t.ex. Facebook, Twitter, Google+). När du besöker webbplatsen för tredje part är vi inte längre ansvariga för sekretess, alltså är det deras sekretessutlåtanden och deras uttalanden om dataförbrukning som gäller. Vi har inget inflytande på detta, men för att undvika onödig dataöverföring rekommenderar vi att du loggar ut på den berörda tredje parten för att undvika att användarprofiler kan skapas.

6.3 Användning av Google Maps
Den här webbplatsen använder Google Maps, en karttjänst från Google som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). När du använder Google Maps samlas data över användningen av Maps-funktionerna också som sedan bearbetas och används. Inga data utöver det som är tekniskt nödvändigt samlas in (Art. 6 I p. 1 f of the GDPR). Du kan se Googles datasäkerhetspolicy här http://www.google.se/intl/se/policies/privacy/. Användningsinformationen för Google Maps kan ses här http://www.google.com/intl/se_se/help/terms_maps.html.

6.4 Användning av YouTube
Vår webbplats och dess integrerade erbjudanden innehåller så kallade inbäddade element av videoklipp på YouTube. Dessa element gör anslutningen till YouTube-videor möjligt. YouTube är en tjänst av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Inga data utöver det som är tekniskt nödvändigt samlas in (artikel 6 I s. 1 f i GDPR). För mer information om syftet och omfattningen av Googles datainsamling och användning, samt dina rättigheter och preferenser för ditt skydd som kund hos YouTube, se YouTubes datasäkerhetspolicy: http://www.youtube.com/t/privacy/.

6.5 Länkar och Reklam
Vi visar annonseringslänkar och banners för vissa tredjepartsleverantörer på vår hemsida. Vi använder dessa länkar/banners för att generera intäkter (reklamkostnadskompensation) när länken/bannern används för att göra ett köp från respektive tredje part. I den här processen kan tredjepartsleverantören använda cookies för att hitta ursprung för order eller sidförfrågan. Detta har dock ingen inverkan på användningen av vår webbplats och innebär i synnerhet inte en inköpsskyldighet. Visade annonslänkar eller banners fungerar endast som inköpsledning. Dessutom dataskyddsbestämmelser för respektive leverantör och tredje part.

6.6 Google-webbfonter
Vi använder så kallade Google-webbfonter för att kunna visa dig ett konsekvent typsnitt på vår webbplats. Dessa sparas automatiskt i webbläsarens cache när du laddar en av våra sidor. Om din webbläsare inte stöder webbsidorna kan ett allmänt typsnitt på din dator användas. Inga data utöver det som är tekniskt nödvändigt samlas in (artikel 6 I s. 1f i GDPR). Du kan se Googles dataskyddsdeklaration här: https://www.google.com/policies/privacy/ Ytterligare information om Googles webbfonter finns här: https://developers.google.com/fonts/faq